Koleksi Soalan

Latihan Tatabahasa( 1 )--Penjodoh Bilangan
Pilih  jawapan yang sesuai .

1. Pak Ali memasukkan beberapa ____________ serai ke atas lori untuk dijual.
    A. kaki                              B. batang                          C. rumpun

2. Nita memasukkan se____________garam ke dalam sup daging itu.
    A. jemput                         B. butir                             C. genggam

3. Encik Ismail membeli se____________ akhbar mingguan di Pasar Raya Maju.
    A. baris                             B.naskah                          C. buah

4. Emak menggunakan beberapa ______________timun unutk menghiaskan hidangan itu.
   A. hiris                               B. biji                               C. batang

5. Azni mencipta beberapa ____________________pantun untuk dibaca pada Hari Guru nanti.
    A. baris                             B. rangkap                        C. patah


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Latihan Tatabahasa( 2 )-Kata Nama Am dan Khas
Pilih jawapan yang paling tepat.
1. Dollah menyimpan wangnya di dalam ______________ seluar.
    A. laci                             B. lubang                          C. kocek

2. Bapa menasihati saya dan adik berhati-hati semasa menunggang_______________di taman.
     A. beca                           B. kereta                           C. kereta

3. Kaki Kumaran bengkak akibat didengat_____________.
    A. lebat                            B. ular                              C. nyamuk

4. Beberapa ketul ______________yang besar dan unik terdapat di dalam sungai itu.
     A. air                               B. batu                               C.tanah

5. Cik Maria kelihatan anggun semasa mengenakan________________pangantin.
    A. gaun                             B. jubah                            C. kebaya

6. Bapa membaca  akhbar ______________setiap pagi sambil minum teh.
     A. Majalah TIga               B. Berita Harian                C. Kuntum

7. Ibu memilih kasut sukan berjenama_____________yang murah lagi tahan lama.
     A. Bata                             B. Samsung                        C. Seiko

8. Negeri ________________mendapat namanya daripada sebatang pokok.
    A. Johor                             B. Sabah                            C. Melaka

9. ____________berkibar megah di setiap bangunan kerajaan sempena sambutan Hari Kemerdekaan.
    A. Poliklinik Warti            B. Jalur Gemilang              C. Sungai Pahang

10. Para pelajar boleh mencari makna perkataan yang sukar dalam____________.
     A. Kamus Dewan              B. Dewan Pelajar                C. Metro

 ################################################################################

Latihan Tatabahasa (3)- Kata Ganti Nama
Tulis jawapan yang sesuai.

1. Penghulu Kamupung Bahagia bernama Pak Razak. __________amat dihormati oleh anak buah.

2. Puteri bongsu sedang beradu di dalam kamar. ________________tidak mahu diganggu.
  
3. "__________hendaklah menjaga kebersihan kawasan sekolah," kata Cikgu Lee kepada anak
    muridnya.

4.Grace murid yang rajin dan pintar.__________bukan sahaja cemerlang dalam pelajaran malahan
   aktif dalam kokurikulum.

5. "Ke manakah ayah____________pergi? Pak cik hendak berjumpa dengannya," tanya Pak Kasim
   kepada Amran.

6. Pengemis itu kehilangan ahli keluarga dan tempat tinggal. ______hanya merempat di jalanan.

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

                                                                               


 

1 comment: