Saturday, October 20, 2012

Friday, October 19, 2012

Kerja Guru Sekarang

Pakaian Tradisional

Malaysia merupakan sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai kaum. Oleh itu, setiap kaum mempunyai pakaian tradisional yang tersendiri.

    Kaum Melayu                        Kaum Cina                                      Kaum India